Služby (právní oblasti)

na co se zaměřujeme

Právní oblasti

Vymáhání pohledávek

Komplexní vymáhání pohledávek včetně výživného v různém stádiu, a to jak pro české věřitele, kteří mají dlužníky na Slovensku, tak pro slovenské věřitele, kteří mají dlužníky v České republice.

Právo nemovitostí

Komplexní zajištění služeb týkajících se nemovitostí, zejména sepis kupních, darovacích, nájemních, pachtovních, směnných smluv, vypořádání spoluvlastnictví.

Insolvenční právo

Komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva, a to pro věřitele i dlužníky.

Trestní právo

Zastupování v jakékoli fázi trestního řízení před soudem nebo orgány činnými v trestním řízení.

Náhrada škody

Existence či vznik věcné škody na majetku, újmy na zdraví (jak osob fyzických, tak i osob právnických), pracovní úraz, ušlý zisk, ztráta na výdělku, bolestné, ztráta společenského uplatnění, nesprávný úřední postup státních orgánů či institucí.

Zdravotnické právo

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb. Právní pomoc v případě stížností pacientů ohledně zanedbání péče.

Právo obchodních společností

Založení firmy, tvorba obchodních podmínek, organizace valné hromady. Nastavení struktury obchodní společnosti.

Právo duševního vlastnictví

Poradenství ohledně správy práv duševního vlastnictví, zajištění právní služby fyzickým a právnickým osobám, které jsou poškozeny, nebo naopak obviněny ze zneužití autorských práv.

Právo veřejných zakázek

Zajištění administrace veřejné zakázky i případné zastoupení u ÚOHS a v soudním řízení před správními soudy.

Potřebujete právní pomoc?

Pomůžeme Vám! Zavolejte na: +420 495 533 570

·   Po – Pá 08:30-16:30

Náš tým