Právo obchodních společností

Právo obchodních společností

S klientem provedeme analýzu a výběr ideální formy podnikání, zajistíme založení nové obchodní společnosti, zápis do obchodního rejstříku. Pomůžeme s vyřízením záležitostí u živnostenského úřadu či úřadů jiných. Nastavíme klientovi strukturu řízení společnosti. V případě potřeby zajistíme změnu sídla společnosti i do zahraničí. Vyřídíme pro klienta různá podnikatelská oprávnění, zastoupíme klienta např. v řízení o udělení licence apod.

Poradíme se založením e-shopu, připravíme analýzu optimálního provedení a chodu e-shopu s eliminací možných rizik. Připravíme všeobecné obchodní podmínky e-shopu a další potřebné dokumenty.

Poskytujeme poradenství ohledně likvidací společností, vždy na míru dle aktuálních okolností a představ klienta, v souladu s právním řádem.

Založení a vznik obchodní společnosti

Struktura obchodní společnosti

Zajištění potřebných oprávnění

Zajištění sídla společnosti a jeho změny

Založení e-shopu, vytvoření právního rámce, poradenství pro provozovatele internetových obchodů

Likvidace společnosti

V oblasti ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním se dobře orientujeme v oblastech:

klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování a ohrožení zdraví a životního prostředí a zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže

Poskytneme poradenství soutěžitelům a zákazníkům s nároky na zdržení se nebo odstranění závadného stavu, přiměřeného zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Pomůžeme Vám!

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám do 1 pracovního dne. Nebo pokud spěcháte, zavolejte nám hned.

Volejte
+420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz Po – Pá 08:30-16:30

HLEDÁTE NĚKOHO, KDO BY VÁM POMOHL?

Pomůžeme Vám! Volejte : +420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz
·  Po – Pá 08:30-16:30