Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Potřebujete identifikovat duševní vlastnictví a jeho hodnotu ve vaší společnosti? Chcete zajistit lepší ochranu vašeho duševního vlastnictví? Máte nejasnosti o právech a povinnostech zaměstnanců v souvislosti s jimi vytvořeným duševním vlastnictvím? Porušují vaši konkurenti vaše duševní vlastnictví? Chcete spravovat vaše duševní vlastnictví efektivněji?

Zabýváme se dlouhodobě jak autorským právem, tak i právem průmyslového vlastnictví. Poskytujeme poradenství ohledně správy práv duševního vlastnictví, zajišťujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám, které jsou poškozeny, nebo naopak obviněny ze zneužití autorských práv. Zastupujeme subjekty v řízeních u Úřadu průmyslového vlastnictví či jiných dotčených orgánů.

Licenční smlouvy

Ochrana know-how, obchodní tajemství

Ochranné známky (registrace v ČR i zahraničí), patenty, užitné vzory

Aktivní monitoring trhu, obchodních řetězců a dalších obchodů, včetně internetových obchodů, a to na přání klienta

Zajištění likvidace nedovolených napodobenin a padělků prostřednictvím celní správy

Zasílání kvalifikovaných (předsoudních) výzev k upuštění od protiprávního jednání

Podání žalob a žádostí o vydání předběžného opatření za účelem omezení potenciální možnosti s padělky dále nakládat, včetně zajištění skutkového stavu ve spolupráci např. s notářem

Uzavírání dohod s porušovateli, popř. zajištění souhlasu porušovatele se zničením zboží

Poradenství při podání trestního oznámení a při trestním stíhání osob porušujících průmyslová práva pro trestný čin porušování průmyslových práv či práv k ochranné známce

Pomůžeme Vám!

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám do 1 pracovního dne. Nebo pokud spěcháte, zavolejte nám hned.

Volejte
+420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz Po – Pá 08:30-16:30

HLEDÁTE NĚKOHO, KDO BY VÁM POMOHL?

Pomůžeme Vám! Volejte : +420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz
·  Po – Pá 08:30-16:30