Advokátní kancelář Marčišin & partneři Působíme v oblasti poskytování právních služeb od počátku devadesátých let minulého století, a to jak v České republice, tak i na Slovensku. Kontakt

Vymáhání pohledávek

• výživné a poradenství pro samoživitelky a samoživitele

• pohledávky na Slovensku

• neuhrazené faktury

Nemovitosti

• kupní smlouvy

• advokátní úschova

• poradenská činnost

Náhrada škody

• majetková a nemajetková újma

• zdravotnické právo

• zastoupení poškozených v trestním řízení

Insolvence

• poradenská činnost pro dlužníky i věřitele

• příprava insolvenčních návrhů včetně reorganizačních plánů

• oddlužení podnikatelů a fyzických osob

O nás

Naše advokátní kancelář působí na trhu již více než 30 let, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Díky personálními a technickému vybavení kanceláře v kombinaci s mnohaletými zkušenostmi jsme schopni klientům poskytnout kvalifikované právní služby.

AK Marčišin & partneři

na co se zaměřujeme

Právní oblasti

Vymáhání pohledávek

Komplexní vymáhání pohledávek včetně výživného v různém stádiu, a to jak pro české věřitele, kteří mají dlužníky na Slovensku, tak pro slovenské věřitele, kteří mají dlužníky v České republice.

Právo nemovitostí

Komplexní zajištění služeb týkajících se nemovitostí, zejména sepis kupních, darovacích, nájemních, pachtovních, směnných smluv, vypořádání spoluvlastnictví.

Insolvenční právo

Komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva, a to pro věřitele i dlužníky.

Trestní právo

Zastupování v jakékoli fázi trestního řízení před soudem nebo orgány činnými v trestním řízení.

Náhrada škody

Existence či vznik věcné škody na majetku, újmy na zdraví (jak osob fyzických, tak i osob právnických), pracovní úraz, ušlý zisk, ztráta na výdělku, bolestné, ztráta společenského uplatnění, nesprávný úřední postup státních orgánů či institucí.

Zdravotnické právo

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb. Právní pomoc v případě stížností pacientů ohledně zanedbání péče.

Právo obchodních společností

Založení firmy, tvorba obchodních podmínek, organizace valné hromady. Nastavení struktury obchodní společnosti.

Právo duševního vlastnictví

Poradenství ohledně správy práv duševního vlastnictví, zajištění právní služby fyzickým a právnickým osobám, které jsou poškozeny, nebo naopak obviněny ze zneužití autorských práv.

Právo veřejných zakázek

Zajištění administrace veřejné zakázky i případné zastoupení u ÚOHS a v soudním řízení před správními soudy.
Potřebujete právní pomoc?

Pomůžeme Vám! Zavolejte na: +420 495 533 570

·   Po – Pá 08:30-16:30

Náš tým

V čem jsme nejlepší

Proč se na nás klienti obrací?

0+
Pohledávek ve správě
0+
Vyhotovených kupních smluv
0mil. Kč +
Prošlo bezproblémově našimi účty advokátní úschovy

Máte dotaz?

Zákon je komplikovaná záležitost. Může vám způsobit spoustu problémů. Pomůžeme Vám!

  Hradec Králové

  Gočárova třída 1013/27
  500 02 Hradec Králové
  Česká republika

  Tel : +420 495 533 570
  Email : sekretariat@marcisin.cz

  Praha

  Washingtonova 1567/25
  110 00 Praha
  Česká republika

  Tel : +420 495 533 570
  Email : sekretariat@marcisin.cz

  Košice

  Mlynská 28
  040 01 Košice
  Slovensko

  Tel : +420 495 533 570
  Email : sekretariat@marcisin.cz