Mgr. Michal Marčišin

Partner

Email advokat@marcisin.cz

Telefon +420 495 533 570

ID datové schránky eequ8nm

Advokátem od roku 2013, zapsán do seznamu advokátů ČAK pod ev.č. 14985

Služby v oblasti

  • vymáhání pohledávek
  • trestního práva
  • náhrad nemajetkové újmy
  • práva duševního vlastnictví
  • práva veřejných zakázek