Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Více než dvacet let jsme významnou advokátní kanceláří v oblasti vymáhání pohledávek, když v této oblasti poskytujeme komplexní služby. Specializujeme se na hromadné vymáhání pohledávek, jsme schopni převzít k úspěšnému vymáhání neomezené množství pohledávek. Máme ve své správě přes 15 000 pohledávek. Pro tuto činnost disponujeme unikátním know-how, jelikož se umíme plně přizpůsobit požadavkům náročného klienta. 

Vymáháme všechny druhy pohledávek, včetně výživného. 

Dle typu pohledávky klientovi předestřeme možné strategie vymáhání pohledávky, s cílem volby optimální varianty. Obrátit se na nás můžete, ať už vaše pohledávka vznikla z jakéhokoliv titulu:

rozsudek, směnka, notářský nebo exekutorský zápis, nezaplacená faktura, výživné, pohledávky vzniklé bez písemných smluv

Klientům poskytujeme

1. Prověřování majetkové situace dlužníka

2. Určení mantinelů pro mimosoudní řešení případu

3. Nastavení splátkových kalendářů a dalších

4. Zajištění účastí na jednáních u soudů

5. Kontaktování dlužníků v průběhu soudního sporu

6. Dalších zákonných možností postupu (insolvenční návrhy, veřejné dražby)

Dle požadavků klienta poskytujeme průběžný reporting stavu vymáhaných pohledávek.

Ve fázi samotného soudního či jiného sporného řízení jsme pro klienta schopni najít časově i nákladově nejúspornější a nejrychlejší řešení, s využitím bohatých zkušeností a znalostí našich specializovaných právníků v oblasti procesního práva a znalosti rozhodovací činnosti soudů.

Pohledávky vymáháme komplexně i na Slovensku, když JUDr. Marcel Marčišin je členem SAK, č. … Právní služby poskytujeme tedy českým věřitelům, kteří vymáhají pohledávky na Slovensku, případně slovenským věřitelům, kteří mají dlužníky v České republice. 

Zajišťujeme poradenství ve všech fázích vzniku pohledávky – tedy jak před samotným vznikem pohledávky, při následných jednáních s dlužníkem, tak poté před soudy, rozhodčími soudy, rozhodci, v exekučním i insolvenčním řízení

Dlouhodobě spolupracujeme s prověřenými a spolehlivými soudními exekutory a notáři 

Zajistíme vymáhání běžného i dlužného výživného

Rozhodčí řízení

Pomůžeme Vám!

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám do 1 pracovního dne. Nebo pokud spěcháte, zavolejte nám hned.

Volejte
+420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz Po – Pá 08:30-16:30

HLEDÁTE NĚKOHO, KDO BY VÁM POMOHL?

Pomůžeme Vám! Volejte : +420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz
·  Po – Pá 08:30-16:30