Právo veřejných zakázek

Právo veřejných zakázek

Právní služby v oblasti veřejných zakázek pomáhají ošetřit rizika spojená s průběhem zakázky jak na straně zadavatele, tak i na straně dodavatele. Doporučíme vhodné postupy, zajistíme administraci veřejné zakázky i případné zastoupení u ÚOHS a v soudním řízení před správními soudy.

Poskytujeme ucelené právní služby zahrnující zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik pro zadavatele veřejných zakázek i pro jejich uchazeče.

Zastupování zadavatelů v zadávacích řízeních

Příprava zadávací a smluvní dokumentace

Posuzování a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení

Zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, před správním soudem

Zastupování dodavatelů v zadávacích řízeních

Příprava a podání nabídky, účast při otevírání obálek, námitky proti zadávací dokumentaci či postupu zadavatelů

Pomůžeme Vám!

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám do 1 pracovního dne. Nebo pokud spěcháte, zavolejte nám hned.

Volejte
+420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz Po – Pá 08:30-16:30

HLEDÁTE NĚKOHO, KDO BY VÁM POMOHL?

Pomůžeme Vám! Volejte : +420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz
·  Po – Pá 08:30-16:30