Insolvenční právo

Insolvenční právo

Insolvenčnímu právu se naše advokátní kancelář věnuje opravdu dlouho a troufáme si tvrdit, že ve znalostech insolvenčního práva a s ním souvisejících postupů jsme na špičce. Poskytujeme služby a zastupujeme věřitele ve všech fázích insolvenčního řízení. Vyhodnotíme situaci dlužníka před zahájením insolvenčního řízení. Doporučíme vhodný způsob řešení jeho úpadku.

Připravíme důkazně podložený insolvenční návrh a vše potřebné pro vydání rozhodnutí o úpadku. Přihlásíme pohledávky, zajistíme věřiteli adekvátní postavení v insolvenčním řízení a případně jeho zastoupení ve věřitelském orgánu.

Zajistíme změnu insolvenčního správce tam, kde to odpovídá zájmu majoritního věřitele nebo zájmu většiny věřitelů a kde pro to existují zákonné podmínky. Eliminujeme riziko sankcí, spojených s nedůvodným insolvenčním návrhem nebo popřením přihlášených pohledávek.

Zastupujeme věřitele ve všech typech incidenčních sporů.

Zajišťujeme průběžný monitoring a vyhodnocování postupu insolvenčního řízení z pohledu aktuálních zájmů věřitele. Můžeme kontrolovat majetkové operace, které mají dopad na uspokojení pohledávky věřitele. V rámci zákona jednáme vždy v zájmu klienta a využíváme v jeho prospěch rozsáhlých praktických zkušeností.

Pro dlužníky zajišťujeme podání návrhů na oddlužení

    • Zastupování dlužníků při podání insolvenčních návrhů.
    • Příprava návrhu na konkurz, event. reorganizaci firmám včetně přípravy reorganizačního plánu.
    • Zastupování v incidenčních sporech.
    • Zastupování věřitelů při přípravě a podání přihlášky pohledávky do insolvence.
    • Aktualizovaný monitoring insolvenčního rejstříku.

 Více informací na oddluzeni-osob.cz  

Pomůžeme Vám!

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám do 1 pracovního dne. Nebo pokud spěcháte, zavolejte nám hned.

Volejte
+420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz Po – Pá 08:30-16:30

HLEDÁTE NĚKOHO, KDO BY VÁM POMOHL?

Pomůžeme Vám! Volejte : +420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz
·  Po – Pá 08:30-16:30